Ráðgjöf og annað

 

ÁÆTLANAGERÐ
Rekstraáætlanir
Greiðsluáætlanir
Fjárhagsáætlanir
Viðskiptaáætlanir
Berum saman áætlanir og rauntölur 

 

VERÐMAT FYRIRTÆKJA – AÐSTOÐ VIÐ KAUP/SÖLU
Verðmetum fyrirtæki og rekstrareiningar
Aðstoðum við kaup og sölu fyrirtækja
Framkvæmum samruna
Gerum alla samninga
Framkvæmum áreiðanleikakannanir
Höfum fasteignasala sem gengur frá samningum 

 

STOFNUN OG SLIT FYRIRTÆKJA
Aðstoðum við val á rekstrarformi
Gerum samþykktir og önnur stofngögn fyrir lögaðila óháð rekstrarformi
Sjáum um tilkynningar til skattyfirvalda, félagaskrár og sýsluembætta
Skráum á grunnskrá virðisaukaskatts og staðgreiðsluskrá
Veitum ráðgjöf varðandi stofnun
Veitum ráðgjöf og framkvæmd varðandi slit lögaðila

 

FJÁRMÁLAÞJÓNUSTA
Sinnum skýrslugerð
Stýrum eignum og skuldum
Sjáum um endurfjármögnun
Leitum tilboða hjá fjármálafyrirtækjum
Erum með greiðsluþjónustu og gerum áætlanir
Veitum aðhald og eftirfylgni
Veitum persónulega þjónustu
Störfum með áreiðanlegum innheimtufyrirtækjum
Aðstoðum við uppbyggingu verkferla og skipulags
Sinnum umsýslu fyrir erlend fyrirtæki

 

LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA
Sinnum almennri samninga- og skjalagerð, láttu okkur koma þér á óvart
Höfum frábært tengslanet við fagaðila vegna allra sérmála
Framvísum málum til annarra sérfræðinga ef okkur þrýtur þekkingu

 

ANNAÐ
Veitum almenna rekstrarráðgjöf
Tilkynnum breytingar til hlutafélagaskrár, s.s. stjórnarbreytingar og breytingar á lögheimilum
Veitum ráð og samtengjum alla almenna tölvuþjónustu í samstarfi við tölvufyrirtæki

© 2023 by Strategic Consulting. Proudly created with Wix.com